Ĉu la definitiva reveno de la spesmilo?

Simbolo de spesmilo (vikipedio)

La revo de Esperanto estis ofte ligita, tra sia historio, kun aliaj similcelaj revoj. Inter ili, la deziro de komuna mono por la esperantista komunumo: temas la speso kaj spesmilo. Pri ĝia historio raportas tre distre kaj detale nia esperantista amiko Javier Gutiérrez (sed bedaŭrinde ĉi-foje nur hispan-lingve). Kompreneble, la ...

Plu legi ...